هالان در لغت به معنای زیبایی است. گل ها را در این مجموعه به شکل گنبدی طراحی کرده اند. طراحی ظاهری گل هایی که در مجموعه هالان به کار رفته اند به شکل گرد است. برای اجرای این مجموعه، کار به صورت دو طرفه اجرا می شود.

Showing 1–12 of 15 results

نمایش 9 24 36

باکس گل هالان کد ۱۰۱

۱,۰۸۶,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۳۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۳۰ شاخه رز هلندی ۲ دسته رز مینیاتوری ۱

باکس گل هالان کد ۱۰۲

۹۱۰,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۳۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۲۰ شاخه رز هلندی ۳ دسته لیسینتوس ۱ دسته

باکس گل هالان کد ۱۰۳

۷۲۸,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۲۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۲۰ شاخه رز هلندی ۲ دسته لیسینتوس ۱ شاخه

باکس گل هالان کد ۱۰۴

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۲۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۵۰ شاخه رز هلندی ۱ شاخه آنتوریوم + اکسسوری

باکس گل هالان کد ۱۰۵

۶۹۶,۰۰۰ تومان

ابعاد گلدان:

ارتفاع ۳۰ سانتی متر

قطر ۱۷ سانتی متر

شامل:

20 شاخه رز هلندی

+اکسسوری

+ برگ آرایی

باکس گل هالان کد ۱۰۶

۶۲۵,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۳۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۲۰ شاخه رز هلندی ۲ دسته رز مینیاتوری +

باکس گل هالان کد ۱۰۷

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۳۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۴۰ شاخه رز هلندی ۲ دسته میخک + اکسسوری

باکس گل هالان کد ۱۰۸

۱,۸۷۸,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۳۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۸۰ شاخه رز هلندی + اکسسوری

باکس گل هالان کد ۱۰۹

۸۰۵,۰۰۰ تومان
گل ها داخل اسفنج شامل : + برگ آرایی +اکسسوری

باکس گل هالان کد ۱۱۰

۹۲۲,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۲۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۳۵ شاخه رز هلندی + اکسسوری

باکس گل هالان کد ۱۱۲

۹۴۲,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۲۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۳۰ شاخه رز هلندی + اکسسوری

باکس گل هالان کد ۱۱۳

۷۴۱,۰۰۰ تومان
 ابعاد گلدان: ارتفاع ۳۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۱۵ شاخه رز هلندی ۳ دسته داوودی + اکسسوری