ماسا در لغت به معنای زیبا، همچون ماه است.هلال ماهی که با گل آرایی آراسته می شود.در مجموعه ماسا برگ آرایی شبیه به ماه این مجموعه را متمایز کرده است.

Showing 1–12 of 15 results

نمایش 9 24 36

باکس گل ماسا کد ۱۰۸

۷۸۶,۰۰۰ تومان
محتویات داخل گلدان فلزی: 8 شاخه رز هلندی، 3 شاخه آنتریوم، 1 دسته گل داوودی، برگ بامبو، 1 دسته زنبوری، 1 دسته گل لیسینتوس

باکس گل ماسا کد ۱۰۹

۸۲۷,۰۰۰ تومان
محتویات داخل گلدان فلزی: 9 شاخه رز هلندی، 3 شاخه آنتریوم، 1 دسته مینیاتوری، 1 دسته آلستر، 1 دسته گل لیسینتوس، برگ بامبو

باکس گل ماسا کد ۱۱۰

۸۷۱,۰۰۰ تومان
محتویات داخل گلدان فلزی: 10 شاخه رز هلندی، 2 شاخه آنتریومف 1 دسته رز مینیاتوری، 1 دسته آلستر، 1 دسته گل میخک، 1 دسته گل لیسینتوس، برگ بامبو.

باکس گل ماسا کد ۱۱۱

۸۵۰,۰۰۰ تومان
محتویات داخل گلدان فلزی: 13 شاخه رز هلندی، 2 شاخه آنتریوم، 2 دسته رز مینیاتوری، 1 دسته آلستر، 1 دسته لیسینتوس، برگ بامبو.

باکس گل ماسا کد ۱۱۲

۵۶۶,۰۰۰ تومان
محتویات داخل گلدان فلزی: 8 شاخه رز هلندی، 2 شاخه آنتریوم، 1 دسته رز مینیاتوری، 1 دسته داوودی

باکس گل ماسا کد ۱۱۳

۸۴۳,۰۰۰ تومان
محتویات داخل گلدان فلزی: 8 شاخه رز هلندی، 3 شاخه آنتریوم، 2 دسته رز مینیاتوری، 2 دسته گل آلستر، برگ بامبو

باکس گل ماسا کد ۱۱۴

۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان
محتویات داخل گلدان فلزی: 5 شاخه رز هلندی، 2 شاخه آنتریوم، 2 دسته مینیاتوری، 1 دسته گل گلایل، 1 دسته میخک،  اسپارا، برگ بامبو

باکس گل ماسا کد ۱۱۵

۵۵۸,۰۰۰ تومان
محتویات داخل گلدان فلزی: 5 شاخه رز هلندی، 3 شاخه آنتریوم، 1 دسته میخک ، برگ بامبو

باکس گل ماسای آنتریوم پیریویا

۵۴۵,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۲۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۵ شاخه آنتریوم تکمه + برگ آرایی +اکسسوری

باکس گل ماسای آنتریوم سبز

۵۴۵,۰۰۰ تومان
ابعاد گلدان: ارتفاع ۲۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر شامل: ۵ شاخه آنتریوم تکمه + برگ آرایی +اکسسوری

باکس گل ماسای رز آوالانچ

۶۰۷,۰۰۰ تومان

گل ها داخل اسفنج

شامل :

+ برگ آرایی

+اکسسوری

باکس گل ماسای رز پاکایا

۴۷۴,۰۰۰ تومان
گل ها داخل اسفنج شامل : ارتفاع ۲۰ سانتی متر قطر ۱۷ سانتی متر محتویات: ۵ شاخه رز هلندی ۲